Innovation

KRAV certifierad killingostlöpe en möjlig innovation för att ge kunden ett etiskt ostalternativ av hög kvalitet och öka nyttjandet av inhemska löpmagar. ¨

Detta är min vision, vill ni vara med i innovationsgruppen och testa om det går. Gide Get HB har sökt och just fått beviljat stöd från landsbygdsprogrammet 2014-2020, delvis finansierat av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, för att bilda en innovationsgrupp med fler än fyra deltagare. EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färg

Tycker du att det hörs intressant anmäl ditt intresse för att vara med i innovationsgruppen och var med och undersöka förutsättningarna för att göra ett innovationsprojekt med ovanstående innehåll eller konstatera att det redan är gjort eller är omöjligt.

Bakgrunden är att jag har en del kunder som har svårt för att köpa ost som är tillverkad av konventionellt ostlöpe på grund av djuretiska själ. Djurhållningen och slakten i världen är ju inte alltid den bästa och jag tycker att vi i Sverige har varit dåliga på att lyfta fram den etiska djurhållning och slakt som KRAV certifieringen bidrar till och framförallt har vi varit dåliga på att ta tillvara allt på djuret och då inte minst killinglöpmagarna.

Den microbiella koagulant som jag använder till de syralöpta färskostarna idag går inte att använda till de mer långlagrade ostarna då de riskerar att bli beska eftersom enzymerna inte kan bryta ner peptiderna på samma vis som den vanliga mejeriostlöpen gör med hjälp av chymosinet.

Det här första innovationsgruppsprojektet är enligt beslutet till för att utarbeta en projektplan, budget och avtal för att om möjligt ta fram KRAV certifierad ostlöpe.  Gruppen ska åstadkomma;

En presentation av gruppens deltagare

En projektplan för innovationsprojektet, inklusive budget.

Ett samarbetsavtal som tydliggör ansvar för arbete och pengar och hur gruppen ska hantera immateriella rättigheter om det blir aktuellt med ett marknadsinträde.

Om det redan finns en lösning på utmaningen ska redovisningen av projektets resultat istället innehålla en beskrivning av vad gruppen gjort och en presentation av den existerande lösningen.

I slutet på September tog jag upp frågan vid en träff på Kemikalia i Skurup. Under SCAW och SLUs avnämarmöte den 23 november 2016 tog vi upp frågan och 2017 inleds med en studieresa till Frankrike den 30 januari till 3 februari följt av en förberedande träff i samband med Sveriges Gårdsmejeristers årsmöte den 5 februari 2017 i Hälleforsnäs. Det formella gruppbildningsmötet är planerat att äga rum i samband med Ostfestivalen den 17-19 februari på Münchenbryggeriet i Stockholm. Välkommen med på en spännande innovationsresa. Maila mig en kort beskrivning till anna-karin(a)gideget.se av dig själv och vad du vill och kan bidra med till den här första innovationsgruppen.

Andreas Monthán demonstrerar koaguleringsförsök på Kemikalias laboratorium i Skurup den 27 september 2016 och Håkan Andersson visar runt på Kemikalias anläggning i Skurup den 28 september 2016. kemikalia koaguleringstest