Energieffektivisering

I syfte att göra en energieffektivisering och öka säkerheten i pannrummet till mejeriet så har vi beviljats stöd från Länsstyrelsen i Västernorrland inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020 som delvis finansieras av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Vi har installerat en ny pelletsbrännare och säkerhetsventil med styr och larmutrustning till ångpannan i mejeriets pannrum och en bättre ångfälla till mesegrytan. Vi har också installerat en luft luft värmepump i mejeriet och i ostlagret för att få ett jämnare inomhusklimat för osttillverkningen och vi har också tilläggs-isolerat en vägg mellan kylrummet och ostlagret allt i avsikt att kunna sälja mer getost och getmese samtidigt som vi gör av med mindre energi.